logo

Tjänster

Stefan Wahlström Consulting erbjuder tjänster inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Nedan ser du ett antal exempel på tjänster som jag utför. Kontakta mig gärna om du har frågor.

  - Rådgivning och åtgärder inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet.
  - Uppbyggnad och revision av ledningssystem.
  - Risk- och konsekvensbedömning, uppföljning...
  - Yrkeshygieniska och miljörelaterade mätningar.
  - Projektledning och genomförande av projekt, samordning av entreprenörer.
  - Upprättande av klassningsplaner.
  - Fastighets och OVK-besiktning.
  - Projektering, installation och injustering av ventilation.

Stefan Wahlström  sep  0705906372  sep  stefan.wahlstrom@sw-consulting.se